Gabinet Stomatologiczny

Gabinet E-Dent

Protetyka

Jest do odtwarzanie braków w uzębieniu. Utrata zębów to nie tylko problem estetyczny, to poważne zaburzenie prowadzące do zmniejszenia wydolności żucia i wystąpienia dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. To również zaburzenie czynności stawów skroniowo żuchwowych objawiające się bólami głowy promieniującymi do okolicy ucha i skroni.

Uzupełnienia protetyczne dzielimy na:

uzupełnienia ruchome (protezy wyjmowane):

protezy osiadające częściowe (możliwość wykonania z elastycznego akrylu)

i całkowite

protezy szkieletowe i szynoprotezy (klasyczne i na zatrzaskach)

uzupełnienia stałe (zacementowane na własnych zębach lub oparte na wszczepach implantologicznych):

wkłady koronowo-korzeniowe

korony i mosty porcelanowe na metalu (stal, złoto)

korony i mosty licowane kompozytem

korony i mosty pełnoceramiczne

korony teleskopowe

mosty adhezyjne

uzupełnienia protetyczne na implantach (korony, mosty, protezy)

Przykładowe ceny

Korona porcelanowa - od 470 zł.

Wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy - 220 zł.

Wkład koronowo-korzeniowy dzielony - 250 zł.

Korona na implancie - od 1400 zł.

Proteza całkowita - 650 zł.

Proteza szkieletowa - 900 zł.

Szynoproteza - 850 zł.

Proteza szkieletowa na zatrzaskach - od 1200 zł.