Jest do odtwarzanie braków w uzębieniu. Utrata zębów to nie tylko problem estetyczny, to poważne zaburzenie prowadzące do zmniejszenia wydolności żucia i wystąpienia dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. To również zaburzenie czynności stawów skroniowo żuchwowych objawiające się bólami głowy promieniującymi do okolicy ucha i skroni.

Uzupełnienia protetyczne dzielimy na:

1. Uzupełnienia ruchome (protezy wyjmowane):

  • protezy osiadające częściowe (możliwość wykonania z elastycznego akrylu) i całkowite
  • protezy szkieletowe i szynoprotezy (klasyczne i na zatrzaskach)

2. Uzupełnienia stałe (zacementowane na własnych zębach lub oparte na wszczepach implantologicznych):

  • wkłady koronowo-korzeniowe
  • korony i mosty porcelanowe na metalu (stal, złoto)
  • korony i mosty licowane kompozytem
  • korony i mosty pełnoceramiczne
  • korony teleskopowe
  • mosty adhezyjne
  • uzupełnienia protetyczne na implantach (korony, mosty, protezy)
Przykładowe ceny
Korona porcelanowa na metalu - 550 zł
Wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy - 280 zł
Wkład koronowo-korzeniowy dzielony - 350 zł
Korona na implancie - od 1500 zł
Proteza całkowita akrylowa - 900 zł
Proteza szkieletowa klasyczna - od 1200 zł
Proteza szkieletowa na zatrzaskach - od 1400 zł